Възстановяване на засегната от влага мазилка във жилищен вход