Възстановяване на засегната от влага мазилка във жилищен вход и боядисване във същите цветови тонове с останалата стълбищна част