Премахване на куфар за установяване на теч, ремонт на канализация и възстановяване на куфар.