Възстановяване на водоспиращ бордюр пред гаражи на жилищен блок