строително-ремонтни дейности на общите части на входа