Цялостно освежаване и ремонт на входна площадка и стълбище