пакет Старт (касиер)
- ОНЛАЙН КАСИЕР
предоставяне на персонален уникален код
онлайн проверка на задължения
онлайн заплащане на задължения
онлайн отчет за всички приходи и разходи на ЕС
-протоколи от Общи събрания
-оферти
-месечен отчет
-разпределения
-съобщения за инкасирания и покани за Общи събрания
SMS известяване
- Събиране на такси за погасяван задълженията на етажната собственост за електричество, вода и др. консумативи на общите части;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост;
- Плащане на задълженията за електричество, вода и др. на етажната собственост.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пакет Икономичен (Домоуправител)
- Юридическа консултация, свързана с ЗУЕС;
- Провеждане на общо събрание;
- Вписване и съхранение на Домова книга;
- Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване;
- Водене на протоколи от общото събрание;
- Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пакет Основен (Домоуправител,касиер техническа поддръжка)
- Юридическа консултация, свързана с ЗУЕС;
- ОНЛАЙН КАСИЕР
предоставяне на персонален уникален код
онлайн проверка на задължения
онлайн заплащане на задължения
онлайн отчет за всички приходи и разходи на ЕС
-протоколи от Общи събрания
-оферти
-месечен отчет
-разпределения
-съобщения за инкасирания и покани за Общи събрания
SMS известяване
- Провеждане на общо събрание;
- Вписване и съхранение на Домова книга;
- Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване;
- Водене на протоколи от общото събрание;
- Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост;
- Техническа поддръжка;
- Събиране на такси за погасяван задълженията на етажната собственост за електричество, вода и др. консумативи на общите части;
- Професионално почистване на общите части;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост;
- Плащане на задълженията за електричество, вода и др. на етажната собственост.
 
пакет Екстра (пакет Основен + почистване
- Юридическа консултация, свързана с ЗУЕС;
- ОНЛАЙН КАСИЕР
предоставяне на персонален уникален код
онлайн проверка на задължения
онлайн заплащане на задължения
онлайн отчет за всички приходи и разходи на ЕС
-протоколи от Общи събрания
-оферти
-месечен отчет
-разпределения
-съобщения за инкасирания и покани за Общи събрания
SMS известяване
- Провеждане на общо събрание;
- Вписване и съхранение на Домова книга;
- Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване;
- Водене на протоколи от общото събрание;
- Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост;
- Техническа поддръжка;
- Събиране на такси за погасяван задълженията на етажната собственост за електричество, вода и др. консумативи на общите части;
- Професионално почистване на общите части;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост;
- Плащане на задълженията за електричество, вода и др. на етажната собственост.